LIÊN HỆ

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN GÒ VẤP - NHÀ VĂN HÓA LAO ĐỘNG
Đc: 507A Quang Trung - Phường 10 - Quận Gò Vấp - TP.HCM
Đt: 08.3894.2919 - 08.3588.1757 - Fax: 08.3985.7164 - Email: ldldqgv@vnn.vn, nvhldgv@yahoo.com.vn
Website: http://www.ldldqgv.org.vn